Copyright © 2019

İZTUZU KUMSALI DENİZ KAPLUMBAĞALARI BAKIM İSTASYONU VE GÜNÜBİRLİK TASARIM ALANI PROJESİ

  • Yer:Türkiye/Muğla
  • Yıl:2019
  • Proje Durumu:Öneri
  • İnşaat Alanı:1500 m²

Konum ve Yer

İztuzu Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Bakım İstasyonu ve Günübirlik Tasarım Alanı Fikir Yarışması bölgesi; güney yönünde dağlık ve ormanlık alan, batı yönünde iztuzu kumsalı ve Akdeniz, kuzeyinde ise İztuzu gölü ile çevrelenmektedir. Alanda şu anda Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)’in bazı yapıları bulunmakla birlikte gerekli ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Yarışma alanına yapılacak olan yapıların DEKAMER’in ihtiyaçlarını karşılamanın yanında gelen ziyaretçilerin nasıl doğayla uyum içeresinde bir bütün olabileceklerini hissettirmek hedeflenmiştir. Doğaya zarar vermeden ve onunla karşılıklı yarar ilişkisine dayanan bir bütünleşme amaçlanarak tasarım yapılmıştır.

Doku

Tasarım alanı dünyanın ender özellikli alanlarından biri kabul edilen İztuzu kumsalı bölgesinde yer almaktadır. Kumsalda günübirlik ihtiyaçları karşılamak için tek katlı prefabrik yapılar bulunmaktadır. DEKAMER’in bulunduğu alan ise benzer şekilde tek katlı prefabrik temelsiz yapılar ve çadır benzeri yapılardan oluşmaktadır. Yarışma alanı ve çevresi eşsiz bir doğal çevreye ve dokuya sahiptir. Etrafı kızılçam ormanıyla kaplıdır ve güzel bir sahile sahiptir. Proje hâkim manzaranın yönü olan iztuzu gölüne doğru konumlanan bir yapı ile manzaranın ve doğanın en iyi şekilde bir araya getirilmesini hedeflemektedir.

Bağlam

Tasarım alanı coğrafyasının kimliğini oluşturan doğal güzellik içerisinde sürdürülebilir ve negatif karbon ayak izi üreten ve değişen ihtiyaçlara ayak uydurabilecek bir yapı kültürünün varlığı oluşturulmaya çalışılmıştır. Doğanın değişimlere adaptasyonu ve sürekli bir değişim halinde olması bizim ana esin kaynağımız olmuştur. Projenin iklim, doğal yaşam ve sürekli değişim gösteren insan ihtiyaçlarını karşılamak için hareketli ve gelişebilir bir kimliğe bürünmesi gerekmiştir. Böylelikle zaman içerisindeki değişimlere kolay adapte olması ve ihtiyaçlara göre gelişebilir olması hedeflenmiştir.

Konumlanma

Alanın tamamına yayılan bir mimari yerine doğanın açmış olduğu boşluklarda, manzara ve doğal güzelliğin en iyi şekilde bir araya getiren bir mimari yaklaşım bel. Yapı minimum ayak izi ve yapılaşma oluşturacak şekilde ayaklar üzerinde kaldırılmıştır. Proje İztuzu gölüne yönelerek ve gölün üzerine yerleşerek su ve çevreyle maksimum etkileşim kurulmuştur.

 

 

Proje Amacı

Proje konumu itibariyle İztuzu gölü sınırında yer almaktadır. Çevresi ağaçlık bir alanda yer alması da göz önünde bulundurularak yapı ayaklar üzerinde kaldırılarak ve İztuzu gölüne yönelen bir şekilde konumlandırılmıştır. Hafif bir çelik strüktür ile ayaklar üzerinde yükseltilen yapıda mekanlar prefabrik modüllerden oluşturulmuştur. Bu modüller birleşerek daha kompleks mekanlar oluşturabilmektedir. Projenin diğer en önemli özelliği ise ray üzerinde hareket eden gerektiğinde açık mekanlar için gölgelik sağlayan üst örtüdür. Bu üst örtü akordiyon gibi katlanıp açılarak hava ve iklim koşullarına uyum sağlamaktadır. Ayrıca üst örtüde sabitlenmiş olarak bulanan motorlu makara sistemi sayesinde prefabrik modüller hareket ettirilebilmekte ve yapıyı dinamik hale getirmektedir. Her bir modül çelik halatlarla akordiyon sistemine bağlanılarak farklı lokasyonlara yerleştirilebilme potansiyeline sahiptir. Bu sayede hareketli kütle organizasyonları elde edilebilmektedir. Bu sistem sayesinde modüller kış ve yaz koşulları için farklı şekillerde konumlandırılabilmektedir. Buna ek olarak gelecekte çıkacak olan yeni bir ihtiyaç için de fazladan modüller eklenerek proje büyütülebilmektedir. Projede yaz ve kış dönemlerinde kullanılmak üzere iki plan şeması önerilmiştir. Ayrıca farklı plan şemalarına göre ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda farklı noktalardan girişler yapılabilir. Üst örtünün hareketli olması sayesinde gerektiğinde girişi kapatarak yapının güvenliğini sağlayabilmektedir.

Akordiyon sistemi her bir modülün cephesini istenildiği zaman açık, yarı açık ve kapalı cepheler olmak üzere 3 tip cephe arasında değiştirebilmektedir. Bu sayede ihtiyaca hitap eden değişebilir bir cephe sistemine imkan sunar. Ayrıca daha büyük mekanlar tanımlamak için iki veya daha fazla modülün yan yana gelmesi durumunda arada kalan duvarlar demontable (sökülebilir) olup akordiyon sistem tarafından sökülerek depoda muhafaza edilebilmektedir.

             Yapı lineer bir şemada kurgulanmış olup göl ile ilişki ön plana alınmıştır. Yapı sonlandırılırken konsol platform ile seyir alanı tanımlanarak göl ile ilişkili sosyal bir mekan hedeflenmiştir. Buna ilaveten modüler döşeme sistemin belli alanlarının kapalı ve açık olarak tanımlanmasıyla var olan ağaçların korunması ve tasarıma zenginlik katması hedeflenmiştir.

Proje 5x5 metre boyutundaki efektif modüllerden oluştuğu için doğal havalandırma ile kolay bir şekilde iklimlendirme sağlanabilmektedir. Modüllerin çatılarına güneş enerjisi panelleri yerleştirilmiş, buradan üretilen elektrik depolanarak ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Buna ek olarak çatıda yağmur suyu toplama tankları yapılmıştır. Burada toplanan gri su strüktürün atındaki boru hattıyla ana depoya taşınarak burada kullanılabilir hale getirilecektir. Bu sayede dışardan enerjiye minimum seviyede ihtiyaç duyan sistem hedeflenmiştir.

            Projede her aksta ve her modül hizasında tüm tesisatlara ait (temiz su, pis su, elektrik, internet, yağmur suyu) bağlantı noktaları bırakılmıştır. Bu sayede modüller yer değiştirdiği durumda altlarında bulunan tesisat hattına bağlanarak sorunsuz şekilde hizmet verebilmektedir.