Copyright © 2019

PROJEMİZ ULUSLARARASI YARIŞMADA 1. MANSİYON ÖDÜLÜ KAZANDI / BUILDING 4HUMANITY DESIGN COMPETITION

Proje Kurgusu

Proje kurgusu; sınırları sosyal ve fiziki açıdan kaldırmak üzerine kurulmuştur.

Proje alanı Reyhanlının güney-batısında yer almaktadır. Etrafında park alanı, tarımalanları, teras evler ve bölgesel hastane yer almaktadır. Bölgenin Suriye sınırına yakınlığı ve son zamanlarda inşa edilen sınır duvarının insanlar için oluşturduğu engeller, seyahat ve geçiş özgürlüğünü kısıtlaması nedeniyle tüm Sınırları kaldırmaya ve buradan elde edilen malzemeyi insanlara yeni barınaklar, sosyal merkez ve pek çok farklı amaç için kullanmaya karar verdik. Portatif ve taşınabilir sınır duvarlarını taşıtıcı sistem olarak kullandık. Silindirik gözlem kullelerini ise çatıları kapatmak ve mekanlara ulaşımda merdiven olarak kullandık. Böylece hem sınırları kaldırdık hem de insanlara yeni yaşam mekanları sunmuş olduk. Proje alanında öncelikli olarak şehirle entegrasyonu sağlamak amacıyla varolan sokaklar devam ettirilmiştir. Bu sokakların farklılaşması ve kılcallaşması ileiri li ufaklı iç bahçe ve meydanlar oluşturulmuştur. Park alanına yakın olanalanlar mahremiyet dikkate alınarak konut olarak belirlenmiştir. Ana caddedeye yakın olan kısımlar ve iç kısımlar da ise atölyeler, kurslar ve çocukların eğitimi için ayrılmış mekanlar konumlandırılmıştır.

 

Analiz

Türkiye  ülkede 3,6 milyondan fazla Suriyeli barındırıyor. Suriyeli nüfusun %90 ı kampların dışında yaşıyor. Savaştan en çok kadınlar ve çocuk mülteciler zarar gördü. Bu çocukların yüzde 40'ının eğitime ve temel hizmetlere erişimi yok. Tasarım yaklaşımımız, savaşın olumsuz etkisini en aza indirmek ve yerel halk ile mültecilere bağlantı ve entegrasyonu arttırmaları için uygun ortamı sağlamaktır.

 

Suriyelilerin Şehrin Günlük Yaşamına Entegrasyonu

Reyhanlı, Cilvegözü sınır kontrol noktasından 12 km uzaklıkta 100.000 nüfuslu bir ilçedir. Konumu nedeniyle yaklaşık 120.000 Suriyeli mülteci burada kalıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, savaştan en çok acı çeken kadın ve çocuklar, bu nedenle hedef kitlemizi bunlar oluşturuyorlar. Aile sisteminin çekirdeği olan kadınların, Türk ve Suriyeli mültecilerin entegrasyonunda önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Türk ve Suriyeli kadınların işbirliği içinde kullanabileceği bir entegrasyon merkezi oluşturmak. Bu sistemle, hem Türkler hem de Suriyeliler bilgilerini paylaşabilir, sosyal bağları artırabilir ve kültürel ve ekonomik hayata sosyal bütünleşmeyi teşvik edebilir. Bu sistem kadınlar tarafından yönetilen bir kooperatif tarafından yönetilecek ve tüm faaliyetlerden ve üretimden elde edilenlerin üyelerin ihtiyaçları ve çalışkanlıklarına göre dağıtılması hedeflenmektedir. Toplu iş ve üretimin gelişmesini amaçlayan bir sistem bu İnsanların etkileşimi, birbirlerini anlama ve birlikte çalışmanın bir sonucu olarak birlikte yaşamayı öğrenme planlanmıştır. Önerilen program, gelecekteki park olarak adlandırılan alandaki tarımsal faaliyetlere yöneliktir. Bu arazi tarımsal faaliyetler için kullanılabilir. Hasat ürünleri, ihtiyaç duyduğu kadar kendileri kullanabilir, kalan kısmını projede önerilen pazar alanında satılabilir. Bu şekilde kooperatifin bir geliri ortaya çıkıyor. Projede bir çok atölyelere yer verilmiştir. Bu atölye ve el sanatları kurslarında çeşitli projeler düşünülmüştür. Bu atölyelerin üretiminin pazar bölgesinde satılması sistemin gelir ve sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Demonte ve Yeniden Yapılanabilir Malzemeler

Proje alanı Reyhanlı'nın güney-batısında yer almaktadır. Bölgede Park alanları, tarım alanları, teras evleri ve bölgesel hastaneler var. Bölgenin Suriye sınırına yakınlığı ve yakın zamanda inşa edilmiş sınır duvarının insanlar için oluşturduğu engeller ve seyahat ve geçiş özgürlüğü kısıtlamaları bulunmaktadır. Tüm Sınırları Kaldırmaya ve buradan elde edilen materyali yeni barınaklar için kullanmaya karar verdik. Taşınabilir sınır duvarlarını destekleyici sistemler olarak kullanacağız. Çatılara ve merdivenlere, mekanlara erişmek için, kapatmak için silindirik gözetleme kuleleri kullanılacaktır. Tüm bu duvarlar ve silindirik parçalar demonte edilebilir ve gelecekteki bir projede tekrar kullanılabilirler. İnşaat için, yerel halk çalışabilir ve bu da şehir için bir gelir olacaktır.

 

Tasarım Stratejisi

Proje alanında, şehirle bütünleşmeyi sağlamak için mevcut caddeler devam ettirilmiştir. Bu caddelerin farklılaşması ve kılcal sirkülasyonu ile insanların sosyalleşip bütünleştiği büyük ve küçük iç bahçeler ve meydanlar kurulmuştur. Sirkülasyon göbekleri sadece dikey sirkülasyon yapıları değil, aynı zamanda farklı işlevsel yapılar arasında bağlanabilir niteliktedir.

 

https://worldarchitecture.org/architecture-news/eecgz/winners-announced-for-the-building-4humanity-design-competition-2019--taiwan-prize.html

 

https://www.arkitera.com/haber/building-4humanity-uluslararasi-tasarim-yarismasinin-kazananlari-aciklandi-2/